Hol Kommunes Hyttemøte 27.2.2016

Det ble avholdt "hyttemøte" i Hol Kommune 27. februar. En del interessante saker vedr løyper, avgifter etc. Her er referatet.