GRASROTANDELER kan gis til Myrland Hytteeierforening!

Grasrotandelen - logo

Myrland Hytteeierforening ( org.nr 913629604) ble høsten 2015 registrert i Frivillighetsregisteret og i den forbindelse ble foreningen også registrert som GRASROTANDEL-mottaker.

Det ble informert om dette på årets årsmøte og skriftlig orientering ble delt ut til de oppmøtte. Styret har besluttet at evt. midler mottatt via ordningen utelukkende skal gå til kostnader ifm. dugnadsarbeid i skiløyper og stier ( for eksempel bensin og olje til motorsager og ryddesager, alternativt maling og pensler ved merking av stier).

Hvis du eller en av dine nærmeste er kunde hos Norsk Tipping og ennå ikke har registrert deg/seg som grasrotgiver, så har du/dere altså muligheten til å støtte din/vår forening ved å registrere Myrland Hytteeierforening ( org.nr 913629604) som grasrotmottaker.

Hver gang du spiller går 5% av din spillinnsats til den grasrotmottaker du velger – UTEN at det går ut over din innsats, premie eller vinnersjanse. 

For nærmere orientering:

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen