Nasjonalt Turstiprosjekt - stier i Sudndalen

Det er kjent for de fleste at Myrland Hytteeierforening har tatt på seg ansvaret for gjennomføring av Turskiltprosjektet i Sudndalen / «Stier i Sudndalen».

Prosjektet er i vinter presentert på vårt (MHEFs) årsmøte, på årsmøtet til Sudndalens Venner Velforening og vi har hatt kontakt med representanter for Einsetlien Hyttevel og turgruppen i Hol IL. Dette mtp felles dugnadsinnsats.

Som anført i prosjektbeskrivelsen planlegges et stinett som inkluderer både  østsiden og vestsiden av dalføret, -  fra Hivjubakken i sør til Flishovd i nord. Ved at noen nye stier anlegges, vil man dels knytte sammen de gamle stiene til lengre turruter og dels bidra til at man får flere rundløyper av ulik lengde. Uansett om man starter turen ved Hivju, i Sudndalslia, på Myrland, i Einsetlia eller på Minnestølen, vil man kunne gå seg inn i stinettet og velge seg en egnet tur, - og da nesten alltid en rundtur om man vil. Stinettet er planlagt slik at man skal gå minst mulig langs FV50 selv om man krysser dalføret. 

Hvis noen mener at et sti eller to er uteglemt, så kan de kontakte oss og «argumentere for sin sak». Det er forsatt mulighet å søke prosjektmilder til flere skilt og festeanordninger. Det kan evt. vi ta oss av.

Mer info her!

Bedre kart her

Kart