Dugnader i sommer - stier og ny skibro

Myrland Hytteeierforening  v/styret besluttet høsten 2015 å ta ansvaret for gjennomføring av Nasjonalt Turskiltprosjekt i Sudndalen og det henvises til tidligere info på hjemmesiden. 

Vi starter dugnadsarbeidet i sommer. 

I tillegg til rydding av stier, skal det også bygges ny skibro over Vesleåni ( Garlikrysset) på Myrland. 

De av dere som er på Myrland/ i Sudndalen 18/7 til 14/8 og som er villig til å bruke en dag eller flere til dugnadsarbeid, kan ta kontakt med:

 

Første ”STORE FELLESDUGNAD”  vil ellers bli arrangert lørdag 20. august. Nærmere info vil komme senere.

Logo