Dugnad 20.08.2016

Myrland Hytteeierforening  v/styret besluttet høsten 2015 å ta ansvaret for gjennomføring av Nasjonalt Turskiltprosjekt i Sudndalen og det henvises til tidligere informasjon på hjemmesiden.

I løpet av sommeren er rydding av diverse stier kommet  gang.

Første ”STORE FELLESDUGNAD”  arrangeres lørdag 20. august.

Oppmøte Myrland Turist og Servicesenter kl. 10.00 

Ta evt  kontakt med:

 

Logo