Status for Turskiltprosjektet

STIER I SUDNDALEN

Turskiltprosjektet er et nasjonalt skilt- og merkeprosjekt der Gjensidigestiftelsen og fylkeskommunene i fellesskap gir økonomisk støtte til merking, skilting og informasjonstiltak knyttet til turruter. I noen fylker (inkl Buskerud) deler fylkeskommunen og kommunene på 50% av kostnadene. Alle som får støtte via Turskiltprosjektet skal skilte, merke og informere i henhold til retningslinjene i Manualen. Retningslinjer og krav i Manualen bygger på anbefalinger i Merkehåndboka (utgitt 2013 av Den Norske Turistforening, Friluftsrådenes Landsforbund og Innovasjon Norge). 

Prosjektet er allerede gjennomført i store deler av Buskerud og i øvrige deler av Hol kommune. Myrland Hytteeierforening  v/styret besluttet høsten 2015 om å ta ansvaret for gjennomføring av prosjektet i Sudndalen. 

Turskiltprosjektet: Stier i Sudndalen – en beskrivelse:

Tiltaket omfatter stier/sommerløyper fra Hivjubakken i sydøst til Søre Flishovd i nordvest i et område på knappe 100 km2 i Østre Hol.  Stiene i området fører inn i den sørlige delen av Nordfjella.  Når man kommer opp i høyden vil man ha mektig utsikt mot skarv i nesten alle himmelretninger,- Hallingskarvet mot vest, Reineskarvet mot øst og Blåbergi og Stolsbergi mot nord.

Prosjektet omfatter stiene både på østsiden og vestsiden av dalføret. Ved at noen nye stier anlegges, vil man dels knytte sammen de eldre stiene til lengre turruter og dels bidra til at man får flere rundløyper av varierende lengde og vanskelighetsgrad.

Vår hovedmotivasjon er å prøve å få så mange som mulig til å vandre i den flotte naturen i området. Det å komme seg ut i naturen gjør godt både for kropp og sjel, det er helsefremmende og bidrar til god livskvalitet.

Ny skilting, merking og informasjon vil bidra til økt og trygg friluftferdsel i mektig natur på begge sider av dalføret. 

Turskiltprosjektet: Stier i Sudndalen – status pr 140816:

Følgende stier er ryddet ila ultimo juli – primo august: 

Her finnes mer informasjon: 

 

 

140816

Torgeir Bjerknes

 

 Logo

 

logo

logo