Hvis du er forhindret fra å delta på dugnad

Hvis man er forhindret i å delta på dugnader de aktuelle lørdagene, kan man gjerne rydde på egenhånd på følgende stier:

Stien fra parkeringplassen ved Kalken og opp på Einsetnuten fra nordsiden. Man kommer langt med vanlig ryddesaks. Øverst der vegetasjonen er minimal,kan man legge fram steiner/ bygge små varder som kan rødmerkes senere. Der stien er god, trenger man ikke se fra merket varde til nese merket varde.

Stien fra Gamle Gurostølen ( ovenfor steinbua) og vestover ( den er rødmerket fra gammelt av). Her trengst nok en del saging også.

 

Stiene 1 + 2 på vedlagt kart.

De som ikke vil gjøre dugnadsarbeid oppfordres til å bruke stiene flittig. Ønsker man en «langtur med majestetisk utsikt til skarv i alle himmelretninger» er det i sommer ryddet og merket fra Minnestølen opp på Søre Flishovd, derfra sørover via «1363» og til østsiden av Flynuten. Derfra kan man gå videre enten 1) ned mot Kaslegrasmyre (merket og ryddet i år) eller 2) via Bukkehovda og tilbake til Myrland (merket for noen år siden). 

God Tur!

Kart