4 av 6 fareskilt er kommet opp!

4 av 6 fareskilt vedr kryssende skiløype over Fv50 er kommet opp på Myrland. Det er SVV Region Vest som har satt opp «sine 4 skilt» forrige uke - dvs øst og vest for avkjøringen til Raggsteindalsvegen samt øst og vest for Brøytestasjonen.

Da venter vi bare på at SVV Region Sør skal sette opp skiltene ved Myrland Turist og Servicesenter.