Høstens dugnad

TAKK FOR DUGNADSINNSATSEN!

Stor takk til alle som deltok på dugnadene 1. og 8. oktober.

Det møtte hhv 13 og 12 personer de aktuelle lørdagene så også i år var oppmøtet noe skuffende  -  dessverre. De frammøtte kunne heldigvis glede seg over hyggelig sosialt samvær og nydelig høstvær.  Dugnadsgjengene har også i år gjort en viktig  arbeidsinnsats for å vedlikeholde og utvikle fellesgodene på Myrland! 

Arbeidet har i år vært konsentrert om å rydde ”Gamleveien” fra Einset mot Minnestølen og i tillegg rydding i Flyløypa,- dvs. nedfarten fra kraftlinjene og ned mot Minnestølen dit dugnadsarbeidet ble avsluttet i fjor. 

Ryddingen av Gamleveien fra Einset mot Minnestølen ble i sommer primært startet som en del av Turskiltprosjektet. Dette for å lage en rundløype/sti fra Einset, mot Einsetnuten, ned mot Kalken og tilbake Gamleveien mot Einset. Da dette arbeidet ble startet så vi at Gamleveien også egnet seg meget godt som skiløype hvis den ble ryddet i hele sin bredde. Dette er nå utført og meningen er at det skal kjøres en rundløype fra Einset inn Gamleveien og videre ned mot Minnestølen og tilbake via Flyløypa over myrene mot Einset. ”Minnestølsrunden” er primært tenkt som en tidlig-løype før fjell-løypene blir oppkjørt. 

Sti- og løypeplanen i Hol kommune skal ”rulleres” denne høsten så vi håper at kommunen klarerer ”Minnestølsrunden” allerede til kommende skisesong. 

Til slutt takk til Berit Heggland som også i år serverte dugnadsarbeiderne deilige nystekte skoleboller første dugnaden. Og ikke minst en stor takk til dugnadssjef Reidar Heggland som kontinuerlig legger ned meget stor arbeidsinnsats i stiene, i skiløypene og som også har vært pådriver og hovedbidragsyter i arbeidet med den nye skibroen som er bygget over Vesleåni ved Gardli.

Mvh

Torgeir Bjerknes

Leder Myrland Hytteeierforening