Ny bom over Raggsteindalsvegen

Vier gjort kjent med at det har blitt etablert en bom over Raggsteindalsvegen der stien går opp til Einsetnuten - dvs ca 300m fra Fv50.

Her er informasjonen innhentet ang. bommen: 

Bommen ble etablert av 3 grunner:

     Det var et absolutt krav fra hytteeiere langs veien om at veien skulle stenges etter høstferien for å redusere sjansen for uønskede gjester. Det er lite folk i fjellet på den tiden.
  2 Når en starter med brøyting, skiftes koden og gis kun til de som bidrar til brøyting. Tidligere enkel løsning skapte irritasjon når parkeringsplassene var opptatt av ikkebetalende brukere. Vi har full oversikt over antall bidragsytere og brøyter derfor kun nødvendig parkeringsområde.
  3 Om våren stenges veien til den har tørket opp og kan brukes uten å skape unødvendig skade. Når den er tørket opp, åpnes bommen for vanlig trafikk.

 

Ytterlige spørsmål kan rettes til styret i veien v/ Britt Helene Villand på telefon 478 05 909. 
Dette er et vedtak fra årsmøtet 2016.  I styret sitter også Reidar Martin Sørlie og Olav Johannes Bøthun.