Årsmøte 2017

Årsmøtet i hytteeierforeningen vil bli avholdt skjærtorsdag 13. april kl 17.00 på Myrland Turist- og Servicesenter.

Innkalling vil komme senere.

Vi minner alle om å betale medlemskontingenten, kr. 200,- til konto 8200.45.89676. 

Nye medlemmer er hjertelig velkommen! Betal kontingenten og bruk fanen «Kontakt» på hjemmesiden for å registrere deg med navn, adresse, e-postadr. og mobilnr.

Torgeir Bjerknes

Leder Myrland Hytteeierforening