Turskiltprosjektet

I Turskiltprosjektet vil det i løpet av sommeren bli satt opp stolper og skilt på 45 «punkt» hvorav mer enn 20 ligger langt fra bilvei. I helgen ble stålstolper med fjellfundament til 21 «skiltpunkt»  kjørt ut med scooter,- fra Oseberget i syd til Søre Flishovd i nord.
Stor takk til Kjell Åge Norum for god hjelp!
Torgeir Bjerknes

Skilt