Årsmøtet 2017

Årsmøtet i hytteeierforeningen vil bli avholdt skjærtorsdag 13. april kl 17.00 på Myrland Turist- og Servicesenter.

Dokumenter til møtet:

   Resultatregnskap
   Årsmelding
 
Velkommen!
 
Hilsen Styret