Referat fra Årsmøtet

Årsmøtet i hytteeierforeningen ble avholdt skjærtorsdag 13. april.

Her er referatet:

   Referat
 
 
Hilsen Styret