Nasjonalt Turskiltprosjekt - Stier i Sudndalen

Arbeidet er i gang igjen etter vinteren. I pinsen begynte Reidar Heggland og Torgeir Bjerknes arbeidet med å sette opp stolpene der skilt senere skal monteres. Det det ble boret og sementert / «gjyst» slik at fjellfestene og stolpene blir stående loddrett «i evig tid». Pt er fjellfester og stolper satt opp  fra Søre Flishovd i nord til Sudndalsåsen i sør. Arbeidet med festeanordningene vil fortsette de kommende helger.Mhp. gjenstående rydding av stier i Prosjektet, vil det bli arrangert og annonsert  dugnader i sommer og høst. Vi håper også i år på godt samarbeid med velforeningene i Sudndalslia og Einsetlien samt turgruppen i Hol IL. 

Følg med på myrland.org og Facebook. 

Bildet er fra Søre Flishovd 1363 moh.

Boring