Helårsløype Skibyen - Myrland - Einset - Minnestølen

MHEF har (repr ved leder og dugnadssjef) i vinter og vår deltatt på møter der helårsløype som nevnt over var tema. På siste møte i mai (Myrland hytteeierforening, Hallingskarvet skiparadis og  «lokale krefter») ble det besluttet å gå «all in».

Målsetting for 2017 er:

Stedvis bedret drening, mye planering og stedvis nytt toppdekke, ny skibro under Fossejuvet slik at skiløypen permanent går via broen og ikke opp veien/bakken til Skarabakken. Nevnte vei skal brukes sommerdagen til tur/rusling/jogging /sykling da man altså ikke går «omveien» via skibroen. Videre skal det bygges en ny skibro sør for Einset og legges grove rør i elven nord for veien opp til Kaslegrasmyren.

Meningen er at vi skal få en trase der løypemaskinene kan gå med kun 30-40 cm snø og at all problematikk med åpne elver elimineres. Deler av skiløypetraseen er tenkt brukt til sommerløype sammen med «gamleveien» fra Myrland til Einset og Minnestølen. 

Det er søkt om 155.000,- i prosjektmidler fra Sparebankstiftelsen. Skiparadiset har bevilget 50.000,- til materialer til skibro i første omgang. Videre håper man på bidrag fra «private aktører» i dalen og ikke minst dugnadsinnsats. Søknad om kommunal støtte er også planlagt. Stålbjelker til alle broene er tidligere innkjøpt.

Reidar Heggland og undertegnede  startet arbeidet med forskaling og nedboring av jern i  fundament for skibroen under Fossjuvet forrige helg. Skiløypetraseen både ovenfor og nedenfor broen må ryddes og stedvis utvides. Vi på Myrland tar helt og fullt ansvar for traseen fra broen under Fossesjuvet og opp til Myrland. Mellom Skibyen og Fossejuvet håper vi på at Velforeningen i Sudndalslia tar hovedansvaret. Det planlegges en felles befaring ila tidlig sommer slik at innsatsen kan planlegges. Løypen ryddes ikke på én lørdagsdugnad! 

Det er bare å glede seg til mye godt dugnadsarbeid samt fine turer både sommer- og vinterstid,  - også når det er lite snø… 

Hilsen Torgeir Bjerknes


Det jobbes bra!

Boring