2017 - Dugnader i sommer

Turskiltprosjektet, stier og nye skibroer

Myrland Hytteeierforening  har tidligere besluttet å ta ansvaret for gjennomføring av Nasjonalt Turskiltprosjekt i Sudndalen. Tilsagn om støtte til info-tavler, skilt, festemateriell og stolper er gitt under forutsetning av at prosjektet er fullført og avsluttet 31.10.17.

Vi har startet dugnadsarbeidet i sommer.

Vår forening er også engasjert i arbeidet med å lage en ”Helårsløype” fra Skibyen til Myrland, Einset og Minnestølen.

I tillegg til rydding av stier skal det i sommer bygges nye skibroer ved Einset (Vesleåni) og under Fossejuvet ( Storeåni) i Bygdeløypa.

De av dere som er på Myrland/ i Sudndalen 15/7 til 12/8 og som er villig til å bruke en dag eller flere til dugnadsarbeid, kan ta kontakt med:

      Torgeir Bjerknes, mobil 97078922 
  Reidar Heggland, mobil 99714903 ( fra 24/7)

 

Årets første ”STORE FELLESDUGNAD” vil ellers bli arrangert lørdag 19. august. Nærmere info vil komme senere.