Status på dugnadsoppgaver 1. august

Det har skjedd en del i sommer:

Bilde b
B b