Fellesdugnad lørdag 19. august

Det blir arrangert Fellesdugnad lørdag 19/8 med oppmøte kl 10:00 i Skibyen.

Etter tidligere omtalt befaring i sommer, er det besluttet at vi i høst skal gjøre en innsats for å optimalisere skiløypen (helårsløypen) som knytter hele Sudndalen, Myrland og Einsetlien sammen (Bygdeløypa fra Skibyen til Myrland og løypen videre mot Einset og Minnestølsrunden). 

Lørdag 19/8 starter vi i Skibyen. Som noen av dere allerede vet, er det kjørt med 4-hjuling og beitepusser i løypen fra Skibyen og ca 2 km oppover. Dvs. at i nedre del av løypen gjenstår det en del kantrydding inkludert felling av en del trær. Stedvis skal det ryddes bredere til siden mtp. graving dreningsgrøfter.

De store furuene nedenfor for Hermon vil bli profesjonelt fjernet av Ål Trelast senere i høst. 

Ta med ryddesakser og gode hansker! I tillegg kan de som disponerer motorsag og ryddesager ta med slike.