Ny fellesdugnad 26. august

Det blir arrangert Fellesdugnad lørdag 26/8 med oppmøte kl. 10:00 på Myrland Turist og Servicesenter.

Som omtalt tidligere, er det besluttet at vi i høst skal gjøre en innsats for å optimalisere skiløypen (helårsløypen) som knytter hele Sudndalen, Myrland og Einsetlien sammen (Bygdeløypa fra Skibyen til Myrland og løypen videre mot Einset og Minnestølsrunden). 

Ta med ryddesakser og gode hansker! I tillegg kan de som disponerer motorsag og ryddesager ta med slike.

Lørdag 19/8 møtte 17 personer fra Myrland Hytteierforening i Skibyen til årets første fellesdugnad. Bygdeløypen fra Skibyen til Skarabakken fikk «unngjelde» og innsatsen til de frammøtte var stor! I nedre del opp til broen over Storeåni, ble det kantryddet og felt  stor trær merket under tidligere befaring. I tillegg trær som ville henge inn i skiløypen når de ble tynget ned med våt snø. Fra Storeåne ble traseen på nordsiden av elven ryddet via brufundamentene for den kommende skibroen under Fossejuvet ryddet. Videre ble traseen  opp til Skarabakken utvidet og alt kratt i traseen fjernet. 

TAKK til alle deltagende for god innsats!

Bildet under viser 14 av deltagerne under rast ved Kvannebergluet.

Dugnad 19.8