Slik gikk det på dugnaden 26. august

Lørdag 26/8 ble resten av Bygdeløypa «barbert» inkl kantryddet slik at den er «perfekt» og klar til vinteren fra Skibyen opp til Myrland.  Dog er vi ikke i mål med broen under Fossejuvet ennå, men den kommer.

Det tillegges at maskinentreprenør har ferdigstilt alt arbeid mellom Myrland og Einset inkl div drenering og ujevning av trasé på noen kritiske steder. Dvs at når broen under Fossjuvet er klar, så er vi til vinteren kvitt all potensiell problematikk med åpne elver / vann mellom Skibyen og Einset. Krattrydding gjenstår. 

Tradisjonen tro arrangeres de to høstdugnadene i skiløypene i år lørdag 30/9 og lørdag 7/10. Nærmere info vil komme på hjemmesiden og på Facebook. 

Vedlagt bilde viser 9 av de 10 som møtte til dugnad lørdag 26/8,-  8 fra Myrland og 2 arbeidsomme seniorer fra Sudndalslia. Takk for god innsats!

Dugnad 26.8