Skibyen – Myrland – Einset - Minnestølsrunden

Brev til informasjon og en anmodning om støtte: 

Hallingskarvet Skiparadis (HSP) har, sammen med Myrland Hytteierforening (MHEF) de siste 2 år, jobbet for å realisere nevnte helårsløype.

Endret klima med mildere vintre har medført  behov for intensivert dugnadsarbeid i skiløypene og det er bygget skibroer over Storeåni på Myrland (2015) samt over Vesleåni på Gardli (2016)

Sommeren og høsten 2017 har HSP og MHEF bygget ny skibro over Vesleåni nedenfor Einset og arbeidet med ny stor skibro over Storeåni nedenfor Fossejuv forventes å bli ferdig i september. Videre har gravemaskin-entreprenør utbedret skiløypetraseen over haugen nord for Einset mot Gamleveien ( Minnestølsrunden). Nylig har entreprenør ferdigstilt  dreningsarbeid og diverse andre utbedringer i traseen mellom Gardli og Einset . HSP vil ila 2017 ha brukt ca. 150000,- på skibroer, drening og maskinell utbedring av traseen Skibyen-Minnestølen. 

For å underlette framtidig vedlikehold i nærløypene har HSP  ønske om å kjøpe en egen ATV(4-hjuling) med beitepusser. Til dette innkjøp trenger vi støtte. Vi takker utbygger i Sudndalslia som allerede har bidratt med kr 40000,-

 Budsjett

Innkjøp ATV + beitepusser                                                              kr. 80000,-

Bidrag Hallingskarvet Fjellgrend AS ( utbygger i Sudndalslia)      kr. 40000,-

Rest                                                                                                     kr. 40000,- 

Vi oppfordrer med dette alle hytteeiere og andre i dalen om å bidra med en engangssum på kr 300,- til ”Prosjekt ATV m/beitepusser”. 

Hvis responsen er god, kan en ATV med beitepusser allerede være på plass til MHEFs årvisse høstdugnader i skiløypene ( 30/9 og 7/10). 

Innbetaling kr 300,- til Hallingskarvet Skiparadis konto 2333.22.61053 kan merkes med ”ATV”. 

Du kan også betale med VIPPS. Velg "Kjøp noe" og legg inn 127448 ("Hallingskarvet Skiparadis" skal da komme opp). Husk å legge inn melding "ATV".

Mvh

Hallingskarvet Skiparadis

v/ leder Kjetil Larsgard