Turskiltprosjektet

 

Lørdag 16/9 ble det jobbet med brofundamentene for ny skibro nedenfor Fossjuv. Arbeidet vil fortsette kommende helg og broen forventes å bære ferdig i løpet av uke 40.

Pr. 18/9 er følgende stier/rundturer ferdig skiltet: 

 
  • Rishovdrunden,

  • Vegadalen Rundt,

  • Rundtur mot Vesle Flynuten samt

  • Rundtur over Søre Flishovd.

I tillegg er de fleste skiltene på Einsetnutrunden satt opp.

Arbeidet fortsetter kommende helg. Turskiltprosjektet «Stier i Sudndalen» forventes å være ferdig skiltet i løpet av første halvdel av oktober. Da vil også 4 info-tavler og  20 kartoppslag i A3-format være satt opp i stikryss.

bro

skilt3