Dugnader 30/9 og 7/10

Tradisjonen tro arrangeres det dugnad i skiløypene de kommende lørdager 30/9 og 7/10.

Oppmøte Myrland Turist og Servicesenter kl 1000 begge dager.

Ta med sakser og sager - både manuelle og motoriserte - samt gode hansker og godt humør!

Vi minner ellers om oppfordringen fra Hallingskarvet Skiparadis til oss alle om å bidra med kr 300,- pr familie til innkjøp av ATV m/beitepusser for å lette framtidig rydding og vedlikehold av skiløypene.

 Innbetaling kr 300,- til Hallingskarvet Skiparadis konto 2333.22.61053 kan merkes med ”ATV”. 

Du kan også betale med VIPPS. Velg "Kjøp noe" og legg inn 127448 ("Hallingskarvet Skiparadis" skal da komme opp). 

Torgeir Bjerknes   
Leder
Myrland Hytteeierforening

       

Reidar Heggland
Dugnadssjef
  

 Skibro

Det går framover med skibroen.

 

 

 Skilt 3

Stadig nye skilt.