Takk for dugnadsinnsatsen!

En stor takk til alle som deltok på høstens dugnader.

Lørdag 30/9 møtte det bare 5 personer. Været var dårlig med yr, regn og sur vind. Arbeidsinnsatsen ble rettet mot deler av Minnestølsrunden. 

Lørdag 7/10 var oppmøtet gledelig stort! 26 personer møtte på Myrland og i tillegg 5 personer ved skibroen under Fossejuvet.  Hele Rishovdløypen og deler av Rundløypen ble « frisert» med ryddesager, sakser og motorsag. Ved skibroen ble det boret og «gyst fast» flere ekstra stag. Bjelker og diverse stag ble sveiset og arbeidet med trebjelkene ble påbegynt.  

Arbeidet med skibroen vil fortsett de kommende helgene slik at den blir ferdig til kommende skisesong. Før høstens dugnader var bjelke-fundamentene forskalet, armert og støpt. 4 stålbjelker (lengde totalt 22m) var lagt på plass med gravemaskin. Der var boret og sprengt slik at elveleiet ble senket i forhold til broen mtp den store vannføringen under snøsmeltingen/vårflommen. Arbeidet med skibroen er nok et bevis på at samarbeidet mellom Hallingskarvet Skiparadis (HSP) og Myrland Hytteeierforening (MHEF) bidrar til forbedring og utvikling av fellesgodene i Sudndalen. Mye arbeid er lagt ned i løpet av sommeren. Jeg nytter her anledningen til å takke HSP v/ Hermann Rabbestøl, Stian Strand, Kjetil Larsgard og Per Berg for innsatsen og for godt samarbeid.  Det må selvsagt også rettes en stor takk til vår dugnadssjef Reidar Heggland som gjennom hele sommeren og høsten har vært pådriver og hovedbidragsyter i arbeidet med broen. Takk også til Atle Heggland, Eirik Fuglum, Anders Søyland og Bjarne Øvredal for innsatsen på broen i høst.

Til slutt vil jeg påpeke at det var meget gledelig at 6 personer fra Sudndalens Venner Velforening deltok på dugnaden 7. oktober. Styret i MHEF har de siste år jobbet for å styrke samarbeidet mellom hytteeierne i de ulike hytteområdene med hensyn til innsats for fellesgoder som stier og skiløyper. Turskiltprosjektet og Helårsløypen er prosjekter som knytter de ulike hytteområdene i Sudndalen sammen og slike prosjekter bør stimulere til felles dugnadsinnsats også i framtiden.

Med vennlig hilsen,
Torgeir Bjerknes
Leder Myrland Hytteeierforening

 

dugnad 07.10.17

Rekordstort oppmøte 7. oktober

dugnad 07.10.17

Gjengen ved skibroen