Innkalling til årsmøte i Myrland Hytteeierforening 2018

Bergen 14. mars 2018

Styret innkaller med dette til det 42. årsmøtet Myrland Hytteeierforening.

Tid: Skjærtorsdag 29.mars 2018, kl. 17.00

Sted: Myrland Turist og Servicesenter (hos Per Berg)

Dokumenter til møtet:

  Dagsorden
  Resultatregnskap 2017
  Årsmelding 2017


Styret tar gjerne imot forslag til andre saker som bør tas opp. 

Velkommen!
 
Vennlig hilsen Styret
v/ Torgeir Bjerknes
leder Myrland Hytteeierforening
Epost: torgeir.bjerknes@gmail.com
Mobil:  97078922