Årets skøytekurs

Tradisjonen tro ble det i vår forenings regi arrangert kurs i skøyteteknikk med 
"Gull-treneren" Steinar Mundal skjærtorsdag. 
Steinar var som alltid entusiastisk og engasjert og det blir mange som 
kommer til å gå fort i løypene til neste år!!
Vi er priviligerte som får nyte godt av en slik kapasitet, og han har lovet å 
holde nye kurs til neste år.

Kurs