Referat fra Årsmøtet 2018

Årsmøtet i hytteeierforeningen ble avholdt Skjærtorsdag 29. mars.

Her er referatet (som er blitt oppdatert 5. april med antall frammøtte):

   Referat