Tilbud om takstiger til medlemmer av hytteeierforeningen

Vi har mottatt tilbud til medlemmer av foreningen fra "Stiger til tak AS" på Ål.

Tilbudet ser du her.

Hilsen Styret