Dugnad 1. september kl 10:00!

Oppmøte parkeringsplassen på Einset.

Hallingskarvet Skiparadis (Sudndalen sti- og løypelag) har søkt Hol kommunes Sti- og Løypefond om kr 215000,- til videre oppgradering av Bygdeløypa og Minnestølsrunden (Helårsløypen Skibyen - Myrland - Einset - Minnestølen).

Bl. a. skal grøftene langs Gamleveien fra Einset mot Minnestølen renskes/tas opp igjen (maskinentreprenør)  for bedret drenering. I den forbindelse skal traseen også gjøres bredere slik at den store tråkkemaskinen også kan kjøre Minnestølsrunden. 

Før maskinentreprenøren starter arbeidet, må det felles trær på begge sider samt at grøften på oppsiden renses for vierkratt.

Ta med motorsag og ryddesaks. 

I sommer er Bygdeløypa og Gamleveien (se bilde) kjørt med ATV og beitepusser. 

Velkommen til dugnad 010918.

Reidar Heggland
Dugnadssjef

         

Torgeir Bjerknes
Leder Myrland Hytteeierforening

 

trimming

Her er ATV og beitepusser i bruk.