Vellykket dugnad 1. september

Lørdag 1. september møtte 9 personer fra Myrland Hytteeierforening til dugnad.  Det er ryddet bredt på begge sider langs Gamleveien fra Minnestølreset og vestover samt ned til FV 50 mot Minnestølen.

Vi ryddet langs Gamleveien for å klargjøre til planlagt grøfterens i høst (maskinentreprenør) og for at traseen skal bli så bred at Minnestølsrunden også skal kunne kjøres med den store løypemaskinen om vinteren.

Bildet viser 5 av de frammøtte - alle noe slitne, men blide ved dugnadens slutt kl 1630. Takk for god innsats!

Dugnad