Løypepreparering på Myrland

Det er såpass mye snø nå at en har startet grunnpreparering av bygdeløypene. 

Ellers har vi nye løypekjørere i år - Henning Olsen og Håkon Eggen. Vi er sikre på at de vil sørge for samme kvalitet som det vi har hatt de siste årene.

Ellers er det et tilbakeslag at en har mistet både kommunalt tilskudd og frivillig tilskudd - til sammen 150 000 kr. Dette er mye penger og vil ha innvirkning på hvor mye preparering som kan utføres. Samtidig betyr det at frivillige bidrag blir veldig viktige.

Så derfor: Bidra med løypetilskudd, jo tidligere jo bedre - VIPPS-betaling virker!

løype