Årsmøtet 2019

Årsmøtet i hytteeierforeningen vil bli avholdt Skjærtorsdag 18. april kl 17.00 på Myrland Turist- og Servicesenter.

Innkalling vil komme senere.

Vi minner om at  medlemskontingenten, kr. 300,-  skal betales innen årsmøtet til konto 8200.45.89676. 

Nye medlemmer er hjertelig velkomne! Betal kontingenten og bruk fanen «Kontakt» på hjemmesiden for å registrere deg med navn, adresse, e-postadr. og mobilnr.

Torgeir Bjerknes , leder MHEF