Innkalling til årsmøte i Myrland Hytteeierforening 2019

Styret innkaller med dette til det 43. årsmøtet Myrland Hytteeierforening.

Tid: Skjærtorsdag 18. april 2019, kl. 17.00

Sted: Myrland Turist og Servicesenter (hos Per Berg)

 

Vedlagt 

       Innkalling med agenda
  Årsmelding 2018
  Årsregnskap 2018

 

Styret tar gjerne imot forslag til andre saker som bør tas opp.

Vel møtt!

Vennlig hilsen Styret v/

Torgeir Bjerknes, leder Myrland Hytteeierforening