Dyrene på sommerbeite

Innover mot Raggsteindalen er nå dyrene kommet på sommerbeite. Sau, geit og hest er på plass og finner saftig gras langs veien innover. Høyere oppe er det fortsatt snø som gjør at beiteområdene ikke er gode nok der ennå.

Snakket med en hesteeier som kunne fortelle at det er Islandshester som beiter. De er nå bak innhengning, men senere utover sommeren når det mulig å komme høyt til fjells vil de beite fritt. Hestene er godslige dyr ifølge samme hesteeier.

Islandshester som slapper av og koser seg.

I år er det 108 geiter som daglig melkes inne ved Raggsteindalen. Melken hentes i tankbil, så det ystes ikke der inne.

Nysjerriggeit!

En fin sykkeltur og så er det jo alltid kjekt å se dyr både for store og små....