Dugnader høsten 2019

Som vanlig blir det dugnader i forbindelse med høstferien – lørdag 5. oktober og lørdag 12. oktober.

Begge dager oppmøte ved brøytestasjonen på Myrland kl 10:00. Vi håper på godt oppmøte!

De som har kantklipper, motorsag eller evt. grenklipper bes ta dette med seg. Husk verneutstyr!

Det er fire områder som skal dekkes:

        A Ny trasé ved Garli. Her ønsker vi å legge løypen lenger bort fra FV 50
  B Rishovdløypa generelt.
  C Rishovdløypa – myren fra mastene og østover.
  D Vegadalen – fra mastene og innover Vegadalen.
  E Ny trasé ved parkeringsplassen ved avkjørsel til Raggsteindalen.

 

Område B, C og D egner seg godt for de som vil yte en innsats utenom de oppsatte datoer. Trenger du utstyr, er det bare å ta kontakt med dugnadsleder, Reidar Heggland, på 99714 903.

 

A  C 
 D  E