Vellykket

Yst og Tyst på dugnadslørdagen 5. oktober ble som ventet meget vellykket.

Gode oster fra Ostebygda, godt øl fra Kinn bryggeri og sist men ikke minst, glimrende orientering om varene ved Kjetil Larsgard.

 

Ost