Dugnad lørdag 12. oktober

Dugnaden 5. oktober ble meget vellykket - over 30 møtte opp! Traseen ved Garlid ble ferdig slik at vi nå kan konsenterere oss om Rishovdløypa og Vegadalen.

 OppmøteBoller


Vi håper på like godt oppmøte lørdag 12. oktober!

Oppmøte denne gang blir ved Eco-hytten.

De som har kantklipper, motorsag eller evt. grenklipper bes ta dette med seg. Husk verneutstyr!

Det er fire områder som skal dekkes:

  B Rishovdløypa generelt.
  C Rishovdløypa – myren fra mastene og østover.
  D Vegadalen – fra mastene og innover Vegadalen.


Område B, C og D egner seg godt for de som vil yte en innsats utenom de oppsatte datoer. Trenger du utstyr, er det bare å ta kontakt med dugnadsleder, Reidar Heggland, på 99714 903.

 

 D  E