Sesongens løypebudsjett

Vi minner om sesongens frivillige løypeavgift. Tilskuddet fra kommunen blir på kr 490.000. Basert på antall hytter i området, har vi satt kr 900.000 som totalt mål for sesongens løypebudsjett. Klarer vi det, og det blir nok snø, vil vi få et helt fantastisk løypenett. Men det er også viktig at midlene kommer inn tidlig nok!

Hittil denne sesongen har det kommet inn kr 80.130.

Løypebudsjett status