Status løypetilskudd

Vi minner om sesongens frivillige løypeavgift. 

Siden sist er det kommet inn 26.000 kroner, så hittil denne sesongen har det kommet inn kr 106.000. 

Så vi nærmer oss målet, men det er langt igjen! Når vi opp i 700.000 i år?

Løypebudsjett status