Kort om FV 50, Aurland – Hol

Tore Knudsen har lenge vært opptatt av FV 50 over fjellet. Han har sendt følgende oppdatering om dagens situasjon. Det er viktig at vi som kommer vestfra bruker veien over Geiteryggen!

Veien over fjellet er blitt betydelig opprustet siste år. Først ble det gjort store investeringer i Geiteryggstunellen, og i vår/sommer ble det lagt nytt asfaltdekke fra Geiteryggtunellen og ned til Østerbø.

Så får vi håpe at det etter hvert også investeres i ny belysning i de tunellene som mangler dette.

Det er firma Presis Veidrift som har hovedentreprisen på brøyting av veien over fjellet i vinter.

Videre er det underentreprenør Geilo Tomteservice som har det utførende arbeidet med å brøyte veien i vinter og de kommende fire årene.

Veien har døgnvakt, og ved evt kolonne, kjøres det til kl 2200 og åpnes igjen kl. 0800, dersom været tillater det.

Det som er en liten bekymring er at det kjører færre biler over fjellet nå enn tidligere.

Dette kan bli en utfordring for regulariteten ved brøyting vinterstid.

Vi vet at antall biler er viktig for å få nødvendige midler til brøyting i kommende år, så vi henstiller alle til å bruke veien mest mulig, spesielt vinterstid.