Status løypetilskudd

Vi minner om sesongens frivillige løypeavgift. 

Siden sist er det kommet inn 18.816 kroner, så hittil denne sesongen har det kommet inn kr 124.000. 

Vi er i tydelig bevegelse mot målet, men det er langt igjen! Når vi opp i 700.000 i år?

Løypebudsjett status