Nyttig informasjon om kart fra Kartverket

Her er en video fra Youtube som viser hvordan du kan laste ned grais kart fra Kartverket og se på dem med Geoviewer-appen. 

https://www.youtube.com/watch?v=9xm1Dq6nYp8  

Et anet alternativ er å bruke Norgeskart-appen som koster litt i full versjon, men som er mye mer detaljert (viser bl.a. husnummer, gård- og bruksnummer og det er lett å laste opp GPX spor).