Forskrift om ekstraordinær båndtvang, Hol kommune, Viken

§ 1.Formål

På grunn av ekstraordinære forhold med vanskelig beitetilgang for villreinen i Nordfjella, innføres ekstraordinær båndtvang for hunder i Hol kommune. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet, slik at de ikke kan jage eller skade hjortevilt.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder innenfor følgende område i Hol kommune:

- Del av Nordfjella villreinområde sone 2: Fra kommunegrense mot Ulvik, langs sørsiden av Hallingskarvet, østover over Skarvraden til Snøhovda og nordover til Belvassnuten. Deretter i skoggrensa vestover til fylkesveg 50 og til kommunegrense mot Aurland.

 

Reglene gjelder ikke for:

- dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit
- hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under trening eller prøving for slik tjeneste
- hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt.