Skidagen på Myrland nærmer seg

 Lørdag 29. kl 12. Vi stiller med grill og bålpanner.

Alle er velkommen!

Ta gjerne med noen vedpinner!