Status løypetilskudd ultimo februar

Vi minner om sesongens frivillige løypeavgift. 

Siden sist er det kommet inn 31.377 kroner - dette er ikke langt fra innbetalingene i januar!

I tillegg har Myrland Hytteeierforening betalt inn 21.445 kroner. Andre hytteforeninger i området utfordres herved!

Hittil denne sesongen har det kommet inn kr 228.852

Vi er i tydelig bevegelse mot målet, men det er fortsatt et stykke igjen!

L avg