Facebook gruppe "Bøkkovegen"

En god del av våre medlemmer har adresse Bøkkovegen. Informasjon knyttet til veien vil framover bli lagt ut på en egen Facebook-gruppe kalt "Bøkkovegen". Det kan dreie seg om vedlikehold, brøyting etc.

Gruppen administreres av veistyret som består av

Eirik Fuglum, Tore Eriksen, Eigil Huseby og Even Berg.