Årsmøte

MYRLAND HYTTEEIERFORENING

ÅRSMØTE

Logo

 

Lørdag 3. oktober 2020 kl 18.00, Myrland Fjellbistro (tidl. Ingers kro)

 

Dagsorden:

1. Referat fra årsmøtet 2019

2. Styrets årsrapport 2019

3. Regnskap 2019

4. Valg

5. Innkomne forslag

6. Orienteringer

 

Kaffe, mineralvann, kaker og utlodning.

 

Martin Grøslandsbråten er gjest. Han er ansvarlig for skipreparering i vårt område. Han er også ung og fremadstormende politiker i Hol. Martin deler erfaringer og reflekterer over framtid og muligheter i Sudndalen.

 Etterpå: Quiz og god stemning hos Ståle på Fjellbistroen !

Tidligere og nye medlemmer:

 VELKOMMEN!

Styret

 

Medlemskontingent 2020: Kr. 300 til konto 8200 45 89676. Se myrland.org

Linker til dokumenter:

Årsmelding

Referat fra siste årsmøte

Regnskaper for 2019

HUSK: innkomne forslag må være styret i hende innen tre uker før møtet