STIER OG SKILT I SUDNDALEN

Sti-prosjektet i Sudndalen har fått mye oppmerksomhet. Og det er til stor glede, både for fastboende, hytte-folk og andre i området.

En del av skiltene er bøyd og ødelagt. «Kan det være hærverk?», har vi fått spørsmål om. Hærverk er det ikke. Skiltene er levert med feil legering og tykkelse. Det har gjort dem lite motstandsdyktige mot vær og vind, særlig over tregrensa. Skiltene har også vært montert med kort-ende inn mot stolpen sånn at vindfanget har blitt stort. Nå «midtstiller» vi skiltene på stolpene, og vindfanget blir mindre.

Nye skilt har kommet. Noen er allerede montert, som på toppen av Einsetnuten og Flishovd (se foto). Andre skilt blir montert i nær framtid. Det er Torgeir Bjerknes som organiserer arbeidet på utmerket vis, og andre frivillige er involvert. 

Dere må gjerne rapportere til oss, særlig om dere observerer staker som er løse. Ring gjerne Knut Helland 975 57 120, eller bruk mailadressen på hjemmesida.

Nye skilt

Foto: Tobias Bjerknes

 

Nye skilt

Foto: Anne Wergeland