Frivillig løypetilskudd, sesongen 2020-2021

Det kom inn kr 55.500 i frivillig løypetilskudd i desember. I tillegg kom det 20.000 fra Raggsteindalen Hyttevel. 

Vi nærmer oss målet, men det trengs mer, også for å sikre forskuttering av noen løyperelaterte investeringer til sommeren.

I øyeblikket har vi fantastiske løyper og både Flyløypa, Hovsåsen og Byrkjedalen er allerede kjørt.